13 februar 2007

Fornøyde med prøvefag - det utskjelte NTNU-faget Eksperter i Team er en suksess på HiST

Under Dusken: Fornøyde med prøvefag
Helseeksperter i Team er et pilotprosjekt på HiST dette semesteret. Faget er et tverrfaglig gruppeprosjekt, hvor hovedsakelig studenter ved avdeling for mat og medisinsk teknologi, sykepleieutdanning og helse og sosialfag deltok. St. Olavs Hospital og psykosomatisk forskningsgruppe fungerte som studentenes oppdragsgiver.

– At vi har en reell oppdragsgiver fra helse- og sosialsektoren gjør det mer realistisk, og er en viktig årsak til at det har gått så bra, mener Almenning.