14 februar 2007

LMS - utviklingsprosess som støtter og stimulerer til innovasjon (NTNU)

Hallvard Trætteberg, NTNU: Svar til Julie Feilberg:
"Hvis NTNU mener digitale læringsstøttesystemer er strategisk viktig, så må vi gå dypere enn kun å evaluere dagens bruk av it's learning. Vi må også lære å ta i bruk en utviklingsprosess som støtter og stimulerer den innovasjonen vi ønsker."