01 februar 2007

Åpent møte om EiT fredag 2. februar

NTNU: Åpent møte om EiT:
"Diskusjonen fortsetter i et åpent allmøte fredag 2. Februar kl. 13:00 i aud. H2 i Hovedbygningen."