01 februar 2007

Full uenighet rundt rapporteringskrav

Universitas - Full uenighet rundt rapporteringskrav: "Universitetsstyret vedtok på mandag at Universitetet i Oslo (UiO) skal endre styringsmetoden. Endringen innebærer kort fortalt telling i virksomhetene, via rapporteringer til Kunnskapsdepartementet. Målet er å oppnå mer effektiv rapportering av studie- og forskningsresultater."