22 mars 2007

Evalueringen av kvalitetsreformen - Viktig, men med mangler

Forskningspolitikk - Viktig, men med mangler: "Forskningspolitikk har spurt en profilert svenske om å anmelde sluttrapporten fra evalueringen av den såkalte Kvalitetsreformen. Professor Sigbrit Franke, universitetskansler og sjef for Høgskoleverket i Sverige, finner evalueringen interessant, men er likeså opptatt av temaer som ikke er underkastet evaluering."