16 mars 2007

Gode karakterer - lave krav!

Morgenbladet:
"I de aller fleste tilfeller skyldes inflasjonen i gode karakterer at det stilles for lave krav til studentene, sier Rasch."
[Professor og utdanningsleder Bjørn Erik Rasch ved Institutt for statsvitenskap ved UiO].