27 mars 2007

Konkurranse på et internasjonalt utdanningsmarked

SIU: Konkurranse på et internasjonalt utdanningsmarked:
"Han [Dr. Neil Kemp, britiske eksperten på utdanningsrelatert markedsføring] anbefaler Norge å utvikle skreddersydde programmer, øke kunnskapen om markedet og nå bredere ut internasjonalt for å bli mer attraktivt som studie- og forskningsnasjon. I praksis betyr dette at norske institusjoner bør forsikre seg om at de er synlige for målgruppene i satsningslandene. Nøkkelordet i all merkevarebygging er ”differensiering” og spørsmålet man må stille seg er: Hvordan framstår Norge internasjonalt og i forhold til andre land?"