27 mars 2007

NFR - Arena-programmet 2007

Utlysning av Arena-programmet 2007:
"Arena-programmet inviterer til utarbeidelse av nye prosjektforslag. Det kan leveres forslag til både forprosjekter og hovedprosjekter. Frist for innsending av prosjektsøknader er 22.juni 2007.
Arena-programmet gir faglig og finansiell bistand til å utvikle næringsklynger/-miljøer. Programmet kan støtte 3-5-årige hovedprosjekter og forberedelser til disse, i form av forprosjekter. Prosjektene ska være basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og offentlige utviklingsaktører, og skal ha som overordnet formål å forsterke innovasjonsevnen og verdiskapingen i de respektive miljøene."