26 april 2007

Dansk Evalueringsselskabs evalueringsnyt april 2007

Evalueringsnytapril2007.pdf (application/pdf Object)
"De tre artikler i nyhedsbrevet forklarer, at det er afgørende at forstå, hvilken virkelighed en evalueringsmodel konstruerer, hvilke redskaber, den bygger på og hvilken viden den giver, inden man rekvirerer eller iværksætter en evaluering.

Dette skyldes, at valget af en evalueringsmodel indebærer, at man også vælger et sæt bagvedliggende standarder og værdier, der definerer en idealtilstand, som den aktivitet, der skal evalueres, måles op imod. Og man vælger et sæt af metoder, der får betydning for de resultater, evalueringen kan generere.
"