27 april 2007

NFR - PETROSAM

Norges forskningsråd
- Programplan, veiledning, og utlysningstekst;
- Utlysning av PETROSAM forskningsmidler for perioden 2007-2012 har søknadsfrist 06.06.2007 kl 18:00 (2007-skisse).