24 april 2007

Forbedringer av Eksperter i Team, NTNU

Under Dusken - Mot lysere tider for lagarbeid
"Et av NTNUs mest utskjelte fag er på bedringens vei. Det loves både klarere pensum og økt faglig relevans."