24 april 2007

Vil utvikle kurs etter oppdragsgjevar sine behov

Vil utvikle kurs etter oppdragsgjevar sine behov - Høgskolen i Bergen:
"- Vår oppgåve er å utvikle kurs og opplegg som møter behova verksemder har for kompetanseheving blant sine tilsette."
- Marianne Kramer