17 april 2007

Nyvalgt studentleder forventer mye av studentene

Studentenes Landsforbund:
"Evalueringa av Kvalitetsreformen forteller oss at studenter gjør oppgaver mekanisk i stedet for å vurdere innholdet av dem og å stille kritiske spørsmål. Dette må man gjøre noe med. Betingelsene for å være heltidsstudent i Norge i dag er fortsatt alt for dårlige, sier Olav Øye.

Studentene stiller ikke bare krav til regjeringa og utdanningsinstitusjonene. StLs Landsmøte mener også at studentene selv skal ta et stort ansvar for sin egen faglige utvikling."