18 april 2007

20% svarer på studentundersøkelsen Studentspeilet

Universitas - Bare en av fem svarer på Studentspeilet:
"Studie- og forskningsansvarlig i SP, Thomas André Syvertsen, mener Studentspeilet lider av et promoteringsproblem.

- Jeg tror studentene hadde blitt mer motivert hvis de kunne se tydelige resultater av evalueringen. UiO og fagmiljøene må bli flinkere til å promotere resultatene som undersøkelsen gir. Slik kan studentene se hvilken innflytelse de selv har på læringsmiljøet."