01 mai 2007

Iverksetting av insentivbasert finansiering

Iverksetting av insentivbasert finansiering
"NIFU STEP rapporten belyser en del utviklingstrekk ved norske læresteder for høyere utdanning i lys av iverksetting av insentivbasert finansiering ved norske universiteter og høyskoler som ble innført som et ledd i Kvalitetsreformen."