27 april 2007

Innblikk?

Universitetsavisa (NTNU) - Leserinnlegg av Vegard Austmo: Legg ned HF:
"Studentpolitiker og HF-student Vegard Austmo har gjort seg tanker om de politiske prioriteringene ved NTNU. Han mener blant annet at et svakt styre legger grunnlaget for at vi får et A- B- og C-lag med studenter."