26 juni 2007

Norske universiteter når ikke opp�

e24: Norske universiteter når ikke opp�:
"- Verdien av disse resultatene er helt avhengig av kriteriene som ligger til grunn. Det er vel ikke sikkert at kriteriene er relevante i forhold til det samfunnsoppdraget vårt universitet har. Shanghai Jiao Tong University har blant annet lagt vekt på antall nobelprisvinnere. Skulle vi bruke ressurser på å avle fra nobelprisvinnere, ville det ikke bli mye igjen til å utdanne gode sivilingeniører, sier viserektor Julie Feilberg ved NTNU til Teknisk Ukeblad.

- Det er ganske så mange universiteter i verden. Ikke å være blant de 106 beste er ingen katastrofe. Samtidig er det klart at vi har ambisjoner om å være på denne listen, sier Feilberg til Teknisk Ukeblad."