01 juli 2007

NOKUT skal evalueres

NOKUT skal evalueres - regjeringen.no:
"Evalueringen skal gi informasjon om hvordan NOKUT fungerer i forhold til intensjonene som lå til grunn for opprettelsen i 2002. Videre skal evalueringen ta stilling til om NOKUT oppfyller kriteriene for medlemskap i European Association of Quality Assurance Agencies’s, (ENQA). Evalueringen skal avsluttes innen 29. februar 2008."