25 juni 2007

Æresmedlemskap til Ivar Bjørgen

Elevtinget 2007: YouTube (video) av overrekkelsen
Professor Ivar Bjørgen er utnevnt til første æresmedlem av Elevorganisasjonen. Se utdelingen og takketalen her.