19 juni 2007

Ny divisjonsdirektør i Forskningsrådet

Norges forskningsråd:
Lars Aukrust er ansatt som ny direktør for Divisjon for innovasjon i Forskningsrådet.

"- Våre aller største muligheter som nasjon ligger i kunnskaps- og forskningsbasert innovasjon, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.
- Forskningsrådet skal være en nøkkelaktør for å virkeliggjøre slike ambisjoner og Lars Aukrust har de beste forutsetninger for å ta en viktig rolle i dette arbeidet."