04 juni 2007

UNDERVEIS - UiO evaluering av kvalitetsreformen

rapport_evaluering_kvalitetsreformen_2007.pdf (application/pdf Object)
UiOs interne evalueringsrapport av kvalitetsreformen, full rapport. Følger andre institusjoner opp med tilsvarende rapport?

"... slik at vi står best mulig rustet til å påvirke fremtidens studiekvalitet, universitetspolitikk og strategiske forskningsvalg."