13 juni 2007

Struper Kvalitetsreformen forskningen?

Universitetsavisa: Struper Kvalitetsreformen forskningen?:
"Da trengs grundig dokumentasjon på faktiske konsekvenser av reformen. Mens både UiB og UiO har gjennomført sine egne evalueringer av KR, har NTNU valgt å ikke gjøre det.
- Vi vil i stedet gå sammen med resten av sektoren for å endre departementets virkelighetsoppfatning av kvalitetsreformen, sa Digernes."

Innstillingen fra NOKUTs sakkyndige komite tilsier at NTNU bør foreta en evaluering av KR!