09 juli 2007

Evidensbevægelsens idé og globale spredning

Forskningspolitikk
Evidensbevegelsens baggrund er, at vi lever i et vidensamfund. Mængden af forsknings- og evalueringsresultater er enorm. Det er krævende at holde sig ajour med vidensproduktionen. I denne kontekst opstår der kvalitetskløfter forstået som forskelle mellem de praksisser, der benyttes, og den dokumentation, der findes om hvilke behandlinger og interventioner, der bedst løser givne problemer.