24 juli 2007

VERDIKT lyser ut midler til StorIKT og brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd
Hensikten med StorIKT er å fokusere på komplekse og viktige forskningsutfordringer og stimulere til bedre samspill mellom næringsliv og forskning. StorIKT-prosjektene skal være innenfor en eller flere av følgende tema: Sømløs infrastruktur, Multimodale systemer og rike medier, Digitale omgivelser og Kommuniserende organisasjoner.