25 august 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen

Udir.no:
"Studien viser at kvalitetsarbeidet i fag- og yrkesopplæringen har vesentlige fordeler av at det på mange områder er utformet og organisert ”nedenfra-og-opp”."
- Noe å tenke på for den høyere utdanning!?!