24 august 2007

Popularisering – fra upop til pop?

Universitetsavisa:
"Et system for sleipe karrierister" (Toril Moi)
Dagens system for forskningsevaluering belønner ikke formidling til et allment publikum. Men nå vil også forskningsformidling få sitt ”tellekantsystem” – om Kunnskapsdepartementet vil.