15 august 2007

Rapport om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

regjeringen.no:
Kunnskapsdepartementet har mottatt sluttrapport om kartlegging av samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Bakgrunnen for spørreundersøkelsen er den økte oppmerksomheten knyttet til slikt samarbeid og de positive effekter det forventes å ha. Feltet har vært lite kartlagt.

Anbefalinger i rapporten :

  • Institusjonene bør sette opp målbare målsettinger for samarbeidet.
  • Finansierings- og meritteringssystemer endres slik at samarbeid gir mer uttelling både for institusjonene og den enkelte faglig tilsatte.
  • Universiteter og høyskoler bør i større grad oppfordres til å formidle kontakt og legge til rette for at flere studenter kan delta i samarbeidsaktiviteter.
  • Mer systematiske studier av effekter av samarbeid og satsinger bør igangsettes.