15 august 2007

Learning skills and the development of learning capabilities

regjeringen.no:
"Elevene utvikler ikke læringsstrategier av seg selv. En tydelig og målrettet innsats i undervisningen er nødvendig."