24 oktober 2007

Konferanse: Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI)

Norges forskningsråd:
"Programmet Verdiskaping 2010 som startet i 2001, er gått inn i det nye programmet Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI). Prosjektene i Verdiskaping 2010 ble avsluttet i sommer. Det er vesentlige erfaringer fra programsatsingen som legges fram og diskuteres under konferansen som finner sted på SAS-hotellet på Gardermoen 14. november."