23 oktober 2007

Aasland lanserer Nord-Amerika strategi

regjeringen.no: "Under Science Week skal Aasland lansere Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika strategi innenfor høyere utdanningssamarbeid 2008-2011. Strategien vil inneholde satsningsområder og tiltak for å øke studentmobiliteten mellom Norge og Nord-Amerika. For å understreke viktigheten av et godt samarbeid innen høyere utdanning har Kunnskapsdepartementet og det amerikanske utenriksdepartementet utarbeidet en omforent deklarasjon, hvor de to landene er enige om å legge til rette for økt mobilitet. Statsråden vil undertegne deklarasjonen sammen med statssekretær Thomas A. Farrell fra US State Department."