23 oktober 2007

Norge styrker samarbeidet med Nord-Amerika

Norges forskningsråd:
"Den nye forskningsministeren lanserte Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strageti 2008-2011 innenfor høyrere utdanningssamarbeid. Fra før har Norge en egen strategi for forskning- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika."
- Det er litt bekymringsfullt at antall norske studenter som studerer her (i USA) går ned. Vi ønsker å styrke dette, sier Tora Aasland til NRK Radio.