09 oktober 2007

Universitetets fall

Aftenposten, kronikk 9. oktober 2007:
Den ukritiske norske pro-EU-politikken har gjort oss til en annenrangs universitetsnasjon hevder Hans Kolstad, forfatter og filosof.
"
Kvalitet er blitt til kvantitet. I de siste årene har det vært talt meget om den såkalte kvalitetsreformen som ble innført ved norske universiteter og høyskoler høsten 2003. Velkjent er den internasjonaliseringen av forskning og utdanning denne har innebåret.Slagordet har vært: Internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet. I farten glemte man en gammel sannhet, nemlig at kvalitet har en tendens til å gli over i kvantitet."