07 november 2007

Bedriftene lærer opp folk selv

Norgesuniversitetet/MandagMorgen:
"- Både universitetsloven og kvalitetsreformen sier at universiteter og høyskoler skal ta større ansvar for å samarbeide med arbeids- og næringsliv. Men spriket mellom hva som utdannes og behovet på arbeidsmarkedet, gjør at det stilles spørsmål ved om dialogen er god nok."