07 november 2007

Mangler incentiv for næringslivskontakt

Norgesuniversitetet / MandagMorgen:
"Virksomheter etterspør samarbeid med akademia, men universitetenes eier premierer kun "produksjon" av vekttall og siteringer i forskningspublikasjoner."