07 november 2007

Investerer ikke i kompetanse

Norgesuniversitetet / Aftenposten:
"Mer enn ni av ti europeiske bedrifter sier at kompetanseutvikling er en viktig del av bedriftens strategi. Likevel utgjør investeringer i dette bare 0,05 prosent av selskapenes driftsinntekter."