12 desember 2007

Kunnskapsdugnad

Forskningspolitikk:
"Kunnskapsdugnaden - samarbeidet mellom LO, NHO og TEKNA - må tas på alvor" sier nyutnevnt politisk rådgiver i KD, Kyrre Lekve.
"Samsnakkingen i dette forumet representerer et viktig signal fra de mest sentrale partene i arbeids- og næringslivet. Samlerapporten fra Kunnskapsdugnaden - Kunnskapsdugnad for verdiskaping - lanserer interessante forslag, mange av disse vil bli behandlet i den kommende stortingsmeldingen om innovasjon."
Les mer på www.kunnskapsdugnad.no