11 desember 2007

St.meld. nr. 7 (2007-2008) - Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

regjeringen.no:
"- I det videre arbeidet må oppmerksomheten dreies mer mot kvalitet og innhold, både når det gjelder undervisning og forskning, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland da hun la fram stortingsmeldingen."
St.meld. nr. 7 (2007-2008) i pdf-format (2,2 Mb)
Klikk her for å laste ned faktaark om stortingsmeldingen.