03 desember 2007

Kvalitetsreform som knirker

Leder i Aftenposten, 01.12.2007:
"Det er i en slik dybdedimensjon arbeidet med Kvalitetsreformen har sine største utfordringer, både for studenter og ansatte. Hele 70 prosent av de fagansatte ved universitetene opplyser at de bruker mer tid på undervisning etter innføringen av reformen, og de etterlyser tid til forskning. Dette vil også gå ut over studentutdanningen siden den undervisningen som drives på et universitetet, skal være forskningsbasert."