03 desember 2007

Ta ledelsen, Stoltenberg

Debatt, Aftenposten 01.12.2007 - Arvid Hallén:
"Ingen ting er viktigere for Norge enn å satse på kunnskap. Utfordringene står i kø og vi har talentene. Vi må ikke miste dem. Derfor må vi kunne løse opp i de systemsvakhetene i forskningspolitikken. Vi trenger en ambisiøs, realistisk og forpliktende opptrappingsplan for norsk forskning, godt forankret i en analyse av hvordan forskningen må bidra til løsningen av sentrale samfunnsutfordringer."