14 desember 2007

Politikkens gjenkomst, mens vi venter på Stjernøutvalget innstilling til høyere utdanning

Forskningspolitikk:
"- Vi trenger en styringsstruktur som bedre sikrer kvalitet, helhet og prioriteringer, understreker Stjernø. Han ramser opp ambisjonene: Større og mer slagkraftige miljøer, bedre ressursutnyttelse samt større grad av konsentrasjon i den videre satsingen på forskning."