08 januar 2008

Norske Universiteter og høgskoler under PISA-lupen

Universitetene under PISA-lupen:
"OECD har planlagt testing av studenter i en pilotundersøkelse allerede i vår. Kunnskapsdepartementet har plukket ut NTNU, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark som norske kandidater til å være med på denne første testen, men det er ennå ikke endelig avgjort om Norge blir med."