17 januar 2008

Seminar om samspill om IPR

NFR Seminar:
"Forskningsrådet arrangerer seminar om å skape, forvalte og utnytte intellektuelle verdier til samfunnets beste
Forskningsrådet inviterer til seminar om forvaltning av immaterielle rettigheter i samarbeidsprosjekter mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv.

Onsdag 30. januar kl 10.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17."