09 januar 2008

Konferanse 8. april 2008: Kunnskap, utdanning og læring

KUL:
"Forskningsprogrammet KUL presenterer forskningsresultater og inviterer til debatt i en tid hvor kunnskap om utdanning og forskning er viktigere enn noen gang. Et samfunn i rask endring utfordrer det eksisterende utdanningssystem, de menneskelige læringsprosesser, vante undervisningformer og etablerte ledelsesstrukturer. Hva vet vi og har vi nok kunnskap?"