10 mars 2008

NOKUT for lite opptatt av akademisk utvikling

Uniforum nett no:
"NOKUT er i for stor grad opptatt av kontroll, og i for liten grad opptatt av institusjonell og akademisk utvikling. Komiteen anbefaler at NOKUT finner ei betre balanse mellom kontroll og utvikling. Her er dialogen med sektoren viktig."