12 mars 2008

Unikt samarbeid mellom bedrift og høyskole

NHOs årskonferanse 2008:
"Torgnes [adm. direktør i Fjord Marin Holdning ASA, inngikk samarbeid med Høyskolen i Bodø for å styrke de ansattes kompetanse] peker på tre flaskehalser for å få til samarbeidet:
få kartlagt bedriftens kompetanse; skepsis fra Høyskolen; den praktiske gjennomføringen av samarbeidet
Skepsisen stilnet etterhvert, de ansatte tok høyskoleeksamener og etterhvert fikk dermed bedriften en bedre plattform til å ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi."