29 mars 2008

Vil ha bedre kontakt med læresteder i USA

Norsk Lektorlag
Innen høyere utdanning er kontakten med Nord-Amerika, særlig USA, svekket de siste årene. Det vil myndighetene gjøre noe med. En ettervirkning av 11. september var betydelig nedgang i kontakten med høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Amerika – spesielt i USA.
- I Norge gikk antallet utreisende studenter i 2002/03 ned for første gang i historien. Utviklingen har bekymret både norske og amerikanske myndigheter, sier Linda Prestegård. Hun er rådgiver i SIU - Senter for inter-nasjonalisering i høgre utdanning – med spesielt ansvar for informasjon om Nord-Amerika. Nylig var hun innom Høgskolen i Harstad og andre nordnorske institusjoner for å informere om myndighetenes Nord-Amerika-satsing, og mulig bistand SIU kan bidra med.
- Sist høst ble den såkalte Washington-deklarasjonen mellom USA og Norge undertegnet. Der blir behovet for å styrke student- og lærermobiliteten mellom de to landene understreket.
- Kunnskapsdepartementet har fulgt opp med en egen strategi for norsk utdanningssamarbeid med Nord-Amerika, sier Prestegård. Fra norsk side er det et ønske om å utvide og intensivere kontakten med USA og Canada, og å bidra til en bedre balanse med flere nordamerikanske studenter til Norge. Målsettingen er bl.a. å øke antallet utreisende norske studenter i 2011 fra dagens nivå på ca 1.400 til 2.400 til USA, og fra 330 til 600 til Canada.
- I myndighetenes Nord-Amerika-strategi er SIU tildelt et spesielt ansvar, sier Prestegård.