30 april 2008

Lar masterstudentene evaluere

Universitetsavisa:
"Amanuensis Trond Andresen ved Institutt for teknisk kybernetikk har begrenset tro på internasjonale utvalg når siv.ing.-programmene skal evalueres. – Det er studentene som vet hvor skoen trykker, hevder han. ...

- Gjennom denne evalueringen får de ansvarlige kjennskap til alt som kan være frustrerende. Det er lettere for oss som faktisk har vært med på løpet å vite hva som er bra og hva som er dårlig, sier masterstudent Hanne Paulsen. ...

Problemstillinger som ble vurdert på møtet var om veiledningen har fungert under studiet, om oppfølgingen har vært god, og om studiebelastningen har vært for stor.

Videre har det vært viktig for instituttet å få svar på om overlappingen mellom forskjellige fag har vært tilfredsstillende, om fagene kommer i riktig rekkefølge, om noen fag mangler og om fag som hentes inn fra andre institutter er gode nok.

Trond Andresen er fornøyd med utbyttet:

- Jeg spør meg selv hvorfor vi ikke har gjort dette før, sier han, og legger til at det fortsatt ikke er for seint å gjøre dette også for andre.

– Masterstudentene er her fortsatt. I dem har vi en ressurs som vi bør få tak i før de forsvinner."