06 mai 2008

Seminar om globalisering og samspillet mellom forskningsmiljøene og samfunnet

Forinn:
"Forskningsrådet arranger den 8. mai et eget seminar om forholdet mellom universiteter, høgskoler og institutter på den ene siden og samfunns- og næringsliv på den andre. Blant innlederne finner vi flere internasjonale eksperter og representanter for næringslivet.

Vår forståelse av forholdet mellom den forskning som finner sted i kunnskapsallmenningen og innovasjonsvirksomhene i bedrifter og organisasjoner er i ferd med å endre seg.

Dette får også følger for vår forståelse av hva det er som er en fornuftig politikk for å utvikle samspillet mellom samfunnet på den ene siden og universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter på den annen."