07 april 2008

Liten vilje til å ta tak i skolens problemer

Norges forskningsråd:
Ivar Bleiklie (Leder for KUL-programmet) spissformulerer seg slik i forbindelse med avslutning av KUL-programmet:
- Skolen står overfor betydelige problemer, og viljen og evnen til å gjøre noe med problemene ser ut til å være begrenset.

- Statens styring av skolen er for svak til å rette på de problemene som er påvist, sier programstyrelederen.

- Det kan virke som kunnskap ikke har en sentral plass i norsk skole, at lærerne ikke har gode nok kvalifikasjoner, at arbeidsmetodene i stedet bidrar til at elevene overlates til seg selv og at staten i sin styring ikke ønsker å gripe for sterkt inn i lærernes yrkesutøvelse