21 april 2008

Norge dårligst på innovasjon i Norden

Uniforum:
"Norge kommer dårligst ut av de nordiske landene på 20 av 34 indikatorer som rapporten måler. Mens Sverige, Finland og Danmark befinner seg i toppkategorien av innovasjonsledere, og Island plasserer seg i kategori nummer to av land som følger tett etter innovasjonslederne, deler Norge plass med Tsjekkia, Estland, Slovenia, Spania, Italia, Kypros og Australia i tredje og nest siste kategori av land med næringsliv som har moderat grad av innovasjon, forteller EIS-rapporten."